Sadholms Akademi

FÖR PSYKOTERAPI

Vad är Hypnoterapi?

Hypnoterapi är en vidareutveckling av klassisk hypnos. Klassisk hypnos är ofta övertygande och avgörande, där människor förs in i en avslappnad tillstånd och sedan byts ut den oönskade beteendet genom olika hypnotiska förslag, för att lägga ett nytt budskap i det undermedvetna som ger möjlighet att förändra beteendet som klienten inte längre vill ha kvar. Hypnoterapi är mer tillåtande, samarbetsvilligt och mer accepterande då klienten har friheten att ta egna beslut enligt egena önskemål. Dessutom används inom hypnoterapi terapeutiska verktyg, med symboliska bilder och gestalterapi från klientens egna minnen för att klienten lättare ska komma till problemets kärna, mer kunskap och förståelse då det blir mer utvecklande istället för att lägga ett nytt "mata in" nytt budskap i det undermedvetna, som man gör i klassisk hypnos. Hypnoterapi kan användas vid följande situationer

 • minska stress
 • utbrändhet, meningslöshet
 • olika rädslor, fobier och chockupplevelser
 • viktminskning med en sund nutrition
 • ätstörningar och obalans i näringssättet
 • sömnstörningar
 • sluta röka
 • alkoholproblem
 • huvudvärk och migrän
 • viktkontroll
 • ökad självkänsla
 • oro och nervösitet
 • mental förberedelse inför olika kommande händelser
 • och mycket, mycket annat

Hur går Hypnoterapi till?

tar c:a 1,5 timme individuell behandling. Först tar vi en kort samtal då du berättar till mig om problemet som du upplever och känner att du behöver byta ut mot positiv beteende. Efter det korta samtalet läggs du ner i en bekväm position och jag leder dig i ett skönt avslappnat tillstånd / hypnoterapi.

Vi upprepar dina dåliga vanor som du vill bli av med, sedan korrigerar vi dem till de goda vanorna som vi kom överens om. Vi samtalar med varandra under hela behandlingsperioden. Efter avslappningen går vi igenom informationen än en gång så att du lättare kan kartlägga problemet som du skall nu se fram emot att förbättra.

Vad är en Hypnoterapeut?

En hypnoterapeut från Sadholms Akademi arbetar med helhetssyn i terapin med förståelse för orsak och verkan. En medveten kunskap om människors värdefulla värde och inre intelligens där feltolkningar, fel inlärda värderingar och felförståelser påverkar våra liv på fel sätt. En Hypnoterapeut har förståelse, kännedom och erfarenhet om den fysiska kroppens funktion samt hur känslorna är länkade till olika minnen, lagrade och ofta felkanalyserade. Terapeutiska behandlingstekniker som erbjuds av en hypmoterapeut är mycket effektiva när gamla vanor eller negativa tankemönster samt känslomässiga blockeringar behöver släppas. Ofta är det våra tankar som är knytna till speciella känslor som skapar känslomässiga problem i våra liv. Med hypnoterapi kan du få hjälp att ändra dessa negativa tankemönster och uppfattningar. När klienten under hypnoterapeutisk behandling arbetar på djupet med att göra positiva, önskade förändringar i tanke- och känslomönster upplevs det en lättnadkänsla i kroppen. Ens undermedvetna är vid denna tidpunkt mer öppen och avslappnad än annars, och det är därför möjligt att göra dessa förändringar i en skön avslappnad tillstånd. Under hela livet bemöter vi människor situationer som väcker olika känslor som påverkar oss på olika sätt och kan skapa tyngder och blockeringar som lagras i vårt undermedvetna. Olika situationer vi utsätts för, både positiva och negativa, medvetna och omedvetna, lagras och kan påverka vårt sätt att agera och tänka. Vi uppfattar världen utifrån de erfarenheter och information vi har lagrat i vårt undermedvetna. Hypnoterapi är en investering i ens egna psykiska hälsa, välmående och utveckling.

Kontakta oss gärna för mer information, se kontaktinformation till höger i menyn.

Hjärtligt välkomna!