Sadholms Akademi

FÖR HOLISTISK PSYKOTERAPI

Diplomerad Hypnoterapeut - steg 3

Studielängd: 1,5 år HT 2023 Distans / online Direktundervisning

"DEN ABSOLUT BÄSTA YRKESUTBILDNING MED INSPIRERANDE KUNSKAP"

Utbildningskrav – Friskvårdsterapeut steg 1 samt Beteendeterapeut steg 2

Diplomerad Hypnoterapeut steg 3 är en informativ fördjupningsutbildning som grundar sig på steg 1+2 med egna utvecklingen i fokus på det känslomässiga planet.

Utbildningens innehåll

Fokus ligger på att identifiera problem och hitta den rätta orsaken till problemet för att kunna analysera känslorna som är knytna till dessa minnen som ej har fått sin rätta förståelse och acceptans. Dessa känslor ligger kvar obearbetade och ältar, triggas igång samt stör oss i vår vardag. Det är viktigt att förstå dessa minnen och förändra känslorna som är knytna till dessa minnen i kroppen genom bearbete för att kunna lösa upp de blockeringar som skapas på grund av detta.

Vi arbetar med existenciell psykologi, med psykoanalys och psykosyntes. Fokus ligger på den kemiska processen i förändringsarbetet på den känslomässiga cellnivån i själva syntessprocessen. Att förändra negativa känslor till positiva känslor genom att hitta styrkorna som driver känslorna i grunden. Utbildningen ger hög självkännedom med mycket inspirerande kunskap.

Vi arbetar med djupavslappningstekniker och analys, visualisering, sökning av orsak och verkan, att hitta samband mellan minnen och känslorna i kroppen. Vi utgår ifrån den Existentiella psykologin för att kunna rehabilitera och återhämta den känslomässiga nivån. Under utbildningen praktiserar vi behandling och tolkning av negativa upplevelser som rädslor, fobier, sorger, besvikelser, begränsningar som leder oss till olika problemupplevelser m.m.

Syfte

Terapeutetn ska få helhetssyn i terapin med förståelse för orsak och verkan. En medveten kunskap om människors värdefulla värde och inre intelligens där feltolkningar, fel inlärda värderingar och felförståelser påverkar livet på fel sätt. En Hypnoterapeut har förståelse, kännedom och erfarenhet om den fysiska kroppens funktion samt hur känslorna kan bli länkade till olika minnen, som är lagrade, felkanalyserade och ofta feltolkade. Vi använder oss av terapeutiska behandlingstekniker som följer klientens egna behov och önskemål som är mycket effektiva när gamla vanor eller negativa tankemönster samt känslomässiga blockeringar behöver släppas. Olika situationer vi utsätts för, både positiva och negativa, medvetna och omedvetna, lagras och kan påverka vårt sätt att agera och tänka. Vi uppfattar världen utifrån de erfarenheter och information vi har lagrat i vårt undermedvetna. Hypnoterapi är en investering i ens egna psykiska hälsa, välmående och sunda utveckling.

Upplägg

Distansutbildning. Man kan arbeta heltid under hela utbildningstiden. Direktundervisning hålls online under inbokade tillfällen för teori, analys och praktik. Eget arbete i form av studier, praktik och recensioner sker på distans.

Online Direktundervisning måndagar och tisdagar kvällstid 17:00 - 20:00 under följande datum:

  • 2023-09-18/19 Online Direktundervisning
  • 2023-10-16/17 Online Direktundervisning
  • 2023-11-20/21 Online Direktundervisning
  • 2023-12-18/19 Online Direktundervisning

Utbildning Online

Direktundervisning: Teoretisk, analytisk och praktisk utbildning med egna studier, recensioner samt praktik på distans enligt instruktioner. Online undervisning via Zoom 3 tim/dag x 2 dagar/månad.

Diplomering

Sker efter inlämnande av uppgifter samt återlämning av allt utlånat kursmaterial. 100% närvaro krävs. Det krävs 5 st. samtalstimmar under utbildningsprocessen hos diplomerad samtalsterapeut. Du blir Diplomerad Hypnoterapeut vid avslutad terminsgång!

Investering i en fantastisk kunskap för livet!

(18.000kr x3 term.) Totalt: 54.000kr inkl. moms 1,5 års utbildning. Avbetalning är möjlig. Kontakta oss via e-mail för mer information.

Anmälan

Skicka in din anmälan nedan. Antagning sker löpande via inbetalning av handpenning på 3.000 kr för din platsreservation. Antagningsbesked skickas ut via mejl efter att handpenningen är inbetald och är tillgänglig hos Sadholms Akademi. Hela utbildningsavgiften skall vara Sadholms Akademin tillhanda, senast en månad efter avslutad utbildning.

För avbetalningsalternativ kontakta Human Finans Konto – Ett kostnadsfritt kreditlöfte med möjlighet till delbetalning utan ränta!

I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar hos Sadholms Akademi. Du kan t.ex. låna räntefritt till din utbildning och dela upp din betalning i upp till 12 månader.

Anmäl dig här

Hjärtligt välkomna!